Truyện Living In This World With Cut & Paste

Living In This World With Cut & Paste

Một nhân loại nơi mà Thần sẽ ban cho những Kỹ năng (skills) cho những ai đến tuổi trưởng thành. Nhân vật chính, được ban cho hai kĩ năng, sử dụng chúng và trở thành sự tồn tại được gọi là anh hùng..
...

Danh sách chương

... Có thể bạn quan tâm
Bình luận

Lên đầu trang