Truyện Ma Vương Thất Nghiệp

Ma Vương Thất Nghiệp

Ma vương "nguy hiểm" thất nghiệp gặp gỡ nữ hiệp xinh đẹp, oan gia ngõ hẹp cùng nhau lang thang... í lộn... phải nói là "nhân duyên kỳ ngộ cùng nhau phiêu lưu" cho nó sang. Truyện này raw ra chậm nên ad đợi nhiều rồi dịch luôn, đỡ mất công đang hay lại phải đợi, đợi đến chap mới lại quên mất chap cũ nói gì, mắc công cày lại từ đầu
...

Danh sách chương

... Có thể bạn quan tâm
Bình luận

Lên đầu trang