Truyện Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê

Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê

  Bị thân nhân cùng anh em kiến tạo bị phán làm hạ sơ buồn bã muốn chết, quyết tâm muốn thay đổi, một người phó nước Mỹ đọc đại học. Ba năm bên trong liễu thanh không xong phái người đuổi giết nàng, may mắn gặp được tiếu dương, hai người cho nhau nâng đỡ sáng lập công ty. Ba năm sau được đến thịnh chính tu cùng nam nếu thu đính hôn tin tức ngừng khoát lấy trao đổi sinh thân phận về nước phục thù
...

Danh sách chương

... Có thể bạn quan tâm
Bình luận

Lên đầu trang