Truyện The Great Helmsman

The Great Helmsman

Bộ truyện kỷ niệm 1 năm thành lập nxb Đại Độ. Lần đầu tiên tập hợp 08 Chủ bút nức danh Hongkong: Ôn Nhật Lương, Quảng Bân Cường, Hồ Thiệu Quyền, Tư Đồ Kiếm Kiều, Tào Chí Hào, Hoàng Thủy Bân, Viên Gia Bảo, Từ Đại Bảo. Mỗi tác giả đóng góp một nhân vật nổi bật của mình, qua đó biểu hiện tâm tư, ước muốn của tác giả... Một bộ truyện không thể bỏ qua.
...

Danh sách chương

... Có thể bạn quan tâm
Bình luận

Lên đầu trang