Truyện thể loại 16+

Thể loại truyện 16+ của Nettruyen bao gồm những yếu tố bạo lực và tình dục nhạy cảm ở level thấp nhưng vẫn có khả năng gây tác động xấu cho các độc giả dưới 16 tuổi nên các bạn cần cân nhắc trước khi xem. Truyện sẽ có các phân cảnh kích thích, hoặc hình ảnh hở hang.
1 2

Lên đầu trang