Truyện Live action

Thể loại Live action dùng để nói về các bộ truyện tranh online thành công đến nỗi được chuyển thể thành phim do người đóng.
Lên đầu trang