Truyện Mafia

Thể loại Mafia của Nettruyen Online có nội dung xoay quanh những băng nhóm tội phạm mafia. Nhân vật chính sẽ ở trong các băng nhóm này hoặc sẽ là lực lượng chống lại những thế lực đó.
Lên đầu trang