Truyện Tôi Sinh Ra Để Làm Người Vĩ Đại

Tôi Sinh Ra Để Làm Người Vĩ Đại

Khi bạn thành tích ở mọi thứ bạn cố gắng, bạn không còn cách nào khác ngoài tìm kiếm thử thách ở nơi khác, như trong một trò chơi. Bằng cách sử dụng các công việc rác mà không ai để ý đến, với thái độ đúng đắn, bạn buộc phải xong xuôi mục tiêu của mình! Thậm chí thành tích ở những nhiệm vụ bất khả thi nhất, nhân vật chính đặt cược mọi thử anh ta có. Với tài năng của mình, tôi sẽ đánh bại trò chơi này !
...

Danh sách chương

... Có thể bạn quan tâm
Bình luận

Lên đầu trang