Truyện Trọng Sinh Tiểu Y Tiên

Trọng Sinh Tiểu Y Tiên

Bởi vì thực tập câu hồn làm thao tác sai lạc, bác sĩ Hình Ngạo Phi chạm chán tai nạn xe cộ đột tử, lại nhân họa đắc phúc thu được cơ hội trùng sinh , quay về thời niên thiếu quyết chí tự cường, sửa cuộc sống thất bại của mình. Nhưng không ngờ, trùng sinh một lần, Hình Ngạo Phi chú định vẫn là chỉ có thể làm bác sĩ, còn bị Địa Phủ tặng thêm hệ thống chơi khăm...
...

Danh sách chương

... Có thể bạn quan tâm
Bình luận

Lên đầu trang