Truyện hentai When I Rescued a Beautiful Girl Who Was About to Be Mol*sted, It Was My Childhood Friend

When I Rescued a Beautiful Girl Who Was About to Be Mol*sted, It Was My Childhood Friend

Đọc truyện
Tình trạng: 1
Cập nhật: 12:10 25/03/2021
Số chương: 9
Lượt xem: 136.293

When I Rescued a Beautiful Girl Who Was About to Be Mol*sted, It Was My Childhood Friend

Fushimi Hina là một người đẹp được cả trường công nhận. Cô ấy là bạn thời thơ ấu của Ryou, nhưng họ hầu như không nói chuyện với nhau từ thời trung học cơ sở, nhưng có một điều khiến họ chuyện trò với nhau một lần nữa.
Bình luận
Lên đầu trang